page

חֲדָשׁוֹת

ארגון הבריאות העולמי מתח ביקורת על ההפצה הלא אחידה של חיסון הכתר החדש

העולם לא מוכן לCovid 19מגיפה וצריך לנקוט בפעולה נחרצת ויעילה יותר כדי לצמצם את הנזק הכולל שנגרם על ידי המגיפה, כך אמר צוות המשימה העצמאי על הכנה ותגובה למגפות, בראשות ארגון הבריאות העולמי, בדו"ח שפורסם ביום שני.

זהו דוח ההתקדמות השני של הפאנל הבלתי תלוי. הדו"ח אומר שיש פערים במוכנות ובתגובה למגיפה, ושיש צורך בשינויים.

הדו"ח אומר שאמצעי בריאות הציבור שיכולים להכיל את המגיפה צריכים להיות מיושמים במלואם. אמצעים כמו גילוי מוקדם של מקרים, איתור מגע ובידוד, שמירה על מרחק חברתי, הגבלת נסיעות והתכנסויות וחבישת מסכות פנים חייבות להמשיך להיות מיושמות בהיקפים גדולים, גם כאשר מקודמים חיסון.

יתרה מכך, התגובה למגיפה חייבת לתקן ולא להחמיר את אי השוויון. לדוגמה, יש למנוע אי שוויון בתוך ובין מדינות בכל הנוגע לגישה לכלי אבחון, טיפול ואספקה ​​בסיסית.

הדו"ח אומר גם שמערכות ההתרעה המוקדמות הקיימות על מגיפות גלובליות צריכות להתעדכן ולהגיע לעידן הדיגיטלי כדי לאפשר תגובה מהירה לסיכוני מגיפה. יחד עם זאת, יש מקום לשיפור בכשל של אנשים לקחת ברצינות את הסיכונים הקיומיים של המגיפה וכישלון של ארגון הבריאות העולמי למלא את תפקידו הראוי.

הפאנל הבלתי תלוי מאמין שהמגיפה צריכה לשמש כזרז לשינוי מהותי ומערכתי בהיערכות העתידית לאירועים כאלה, מהקהילה ועד לרמה הבינלאומית. לדוגמה, בנוסף למוסדות הבריאות, גם מוסדות בתחומי מדיניות שונים צריכים להיות חלק מהיערכות ותגובה יעילה למגפה; יש לפתח מסגרת גלובלית חדשה שתתמוך, בין היתר, במניעה והגנה על אנשים מפני מגיפות.

הקבוצה העצמאית בנושא מוכנות ותגובה למגפה הוקמה על ידי המנהל הכללי של ארגון הבריאות העולמי בהתאם להחלטות הרלוונטיות של אספת הבריאות העולמית במאי 2020.


זמן פרסום: 22 בינואר 2021

זמן פרסום:01-22-2021
  • קודם:
  • הַבָּא:
  • תשאיר את ההודעה שלך